Wysyłka Faktur Wezwań Należności dla Subiekta Rewizora GT Navireo

Program służy do automatycznej oraz ręcznej wysyłki e-mailem do klientów Państwa firmy: Faktur sprzedaży/Korekt faktur sprzedaży/Paragonów Imiennych/WZ/Kompensat w formacie PDF, Wezwań do zapłaty do należności, które przekroczą termin płatności o określoną ilość dni, Informacji o należnościach (w podziale na należności terminowe/przeterminowane)
Dodatkowo program umożliwia wysyłanie informacji do klientów (mailing). W standardzie jest szablon informacji o przetwarzaniu danych dla celów RODO

Automatyczna wysyłka faktur elektronicznych staje się w firmach coraz częstszą potrzebą. Coraz więcej kontrahentów wybiera formę elektroniczną dokumentów. Przy wykorzystaniu tego programu cała wysyłka odbywa się automatycznie i prawie bez potrzeby udziału pracownika. Dodanie kolejnego klienta do wysyłki elektronicznej sprowadza się (po odpowiedniej konfiguracji programu) do przydzielenia go do odpowiedniej grupy (cecha kontrahenta) lub nadania mu zgody na wysyłkę elektroniczną faktur w danych kontrahenta oraz wpisania adresu E-mail. Wszystkie te operacje robimy z poziomu Subiekta.

Pozostałe funkcje programu są coraz bardziej niezbędne prawie każdej firmie. Umożliwiają one większe motywowanie dłużników do zapłaty poprzez regularne wysyłanie informacji o stanie należności (w podziale na terminowe/przeterminowane) oraz wysyłanie automatyczne wezwań do zapłaty do należności, których termin płatności został przekroczony o ileś dni. Program posiada możliwość zdefiniowania wielu schematów wysyłek, ma też zdefiniowane 3 poziomy wezwań do zapłaty (podobnie jak Subiekt GT)

W przypadku wysyłania faktur sprzedaży, program wysyła w jednej wiadomości wszystkie faktury wystawione danego dnia dla danego kontrahenta. Jest jeden E-mail, a w nim kilka załączników z wszystkimi fakturami (Można też ustawić aby każdy dokument wysyłał w osobny mailu jeśli jest taka potrzeba). Program może oznaczać flagą wysłane faktury w postaci elektronicznej. UWAGA ! Funkcja jest dostępna nawet dla osób, które nie posiadają zielonego/czerwonego PLUS !!!! W takim przypadku potrzebne flagi należy założyć z poziomu programu, z Menu Konfiguracji programu. Program zawiera zaawansowany konfigurator doboru właściwego wzorca wydruku Subiekta, który ma użyć do wysyłki elektronicznej dokumentu. Można ustawić, aby program używał odpowiedni wzorzec wydruku w zależności od Magazynu, Waluty dokumenty, Przypisanej Cechy kontrahentowi (np. Cecha Faktoring), Państwa i program będzie używał wzorzec wydruku z informacjami o faktoringu. Dodatkowo program wspiera możliwość przypisania szablonów Email w zależności od magazynu, cechy klienta, Państwa klienta, typu dokumentów. Możemy zatem innym szablonem maila wysyłać faktury, a innym korekty, w który będziemy prosić o potwierdzenie otrzymania. Można też przypisać szablony w zależności od Państwa. Polscy klienci otrzymają maile po polsku, zagraniczni po angielsku. Klienci posiadający wiele sklepów internetowych mogą uzależnić szablony wysyłki np. od magazynu

Program posiada funkcję dopisania informacji o wysłanych wezwaniach do zapłaty, informacjach o wysłanych należnościach do Insert’owego modułu Windykacji. Z poziomu Subiekta/Rewizora, mamy więc również informację o wszystkich wysłanych wiadomościach i z tego poziomu możemy również je śledzić. Przy wysyłaniu wezwań do zapłaty, wysyłany jest E-mail o wezwaniu do zapłaty i w załączeniu tego e-maila jest właściwy dokument wezwania do zapłaty w postaci PDF. Chodzi o to, aby klient dostał fizyczny dokument wezwania do zapłaty. Można też ustawić program, aby wysłać wezwanie do zapłaty jako sam e-mail bez załącznika PDF. W wysyłanych informacjach o należnościach będzie również informacja o korektach faktur sprzedaży, jeśli są takie wystawione i są jeszcze nie rozliczone (mimo, że jest to nasze zobowiązanie). Korekty faktur sprzedaży będą w takim wypadku pokazane na minus (oczywiście jeśli są do zwrotu).

Przygotowane są szablony wysyłek E-mail po polsku i angielsku.

Program może działać w trybie automatycznym, gdzie sam decyduje do kogo wysłać informacje wg wcześniej ustalonych reguł lub w trybie ręcznym, gdzie użytkownik ma pełną kontrolę nad tym co i do kogo jest wysyłane. Program może być uruchamiany z Harmonogramu Zadań, aby automatycznie, o którejś godzinie wysyłać potrzebne informacje całkowicie automatycznie. Program pamięta, które dokumenty i informacje wysłał i nie powtórzy ich wysyłki. Wysłanie faktury/wezwania w trybie ręcznym spowoduje, że nie zostanie ona już wysłana ponownie w trybie automatycznym. W trybie automatycznym można włączyć opcję powtarzania nieudanej wysyłki dokumentów (np. brak Internetu). Definiujemy ile razy ma powtórzyć błędną wysyłkę (domyślnie 5 razy). Dotyczy to faktur oraz wezwań do zapłaty.

Funkcja wysyłki informacji do klientów (Mailingu) pozwala na wysyłanie wszelkich informacji (o promocjach, zaproszenia...zgody RODO). W programie jest dostępny zaawansowany kreator wyboru kontrahentów w oparciu o zakupione towary (np. towary z grupy Perfumy, kupione w ostatnim roku). I do tych klientów chcemy adresować maiing.

Z racji tego, że wysłane faktury elektroniczne/wezwania muszą w być zachowane, program oferuje 2 możliwości zachowania wysłanych wiadomości (można stosować obie, albo każdą z osobna). Dla każdego typu wysyłki definiujemy osobno sposób zachowywania kopii wysłanych informacji. Dostępne opcje:

a) Każda wiadomość, która została wysłana może zostać zapisana na dysku twardym w wybranym przez nas katalogu. Katalogi są podzielone na miesiące i ewentualnie dni. Dane mogą być automatycznie spakowane do formatu ZIP. Wiadomości są zapisywane w formacie *.eml, Otwiera się je w dowolnym programie pocztowym. Wiadomość taką można wydrukować jako dowód w sprawie do sadu.
b) Każda wiadomość jako kopia może zostać wysłana na naszego specjalnie utworzonego E-maila do trzymania kopii wysłanych wiadomości.

Wszystkie wiadomości są definiowane w postaci kodu HTML (jak strona WWW). Wraz z programem są dostarczone gotowe szablony wzorów do wysyłek (które można modyfikować). Dla mniej wprawionych użytkowników w edycji treści HTML w programie jest zawarty edytor graficzny, który bardzo ułatwia edycję i wprowadzanie poprawek. Do wiadomości można wstawiać pliki graficzne. Pliki mogą pochodzić z lokalnego dysku twardego lub też być odwołaniem do innych serwerów WWW. Program posiada opcję dołączania plików graficznych do wiadomości. Dzięki temu nie będzie takiej sytuacji, że program pocztowy nie pokaże grafiki lub poprosi o zgodę na wyświetlenie grafiki z zewnętrznych źródeł.

Program umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości kont pocztowych i przypisywanie do typów dokumentów, a nawet szablonów wysyłki E-mail. W ten sposób dokumenty wysłane z jednego sklepu internetowego będą wysyłane z innego maila, a z drugiego sklepu z innego maila

Program udostępnia log wysyłek, w podziale na udane/zakończone błędem. Z tego poziomu możemy też łatwo prześledzić powstałe błędy (np. błędny adres E-mail) i go skorygować. Jest możliwość włączenia opcji wysyłki powiadomień E-mailem do administratora programu o każdym powstałym błędzie – przydatne w pracy automatycznej.

UWAGA ! Środowisko Sfera dla Subiekt GT JEST KONIECZNE do poprawnej pracy programu TYLKO DO FUNKCJI automatycznej wysyłki obrazów faktur w PDF. Jeśli nie potrzebujemy korzystać z tej funkcji, licencja Sfery NIE JEST konieczna. Wysyłka informacji o należnościach oraz wysyłka wezwań do zapłaty NIE wymaga licencji Sfery dla Subiekta GT.

Program jest licencjonowany na jedną firmę. Nie ma ograniczeń na ilu stanowiskach jest zainstalowany.

Program w pełni współpracuje z systemem ERP Navireo.

Zamów program w sklepie internetowym

Cena netto: 850 zł

Promocyjna cena na licencję Sfera dla Subiekta GT
(przy zakupie z programem): Cena netto: 799 zł

Przy zakupie programu 6 miesięcy aktualizacji GRATIS

Aktualizacje:
Koszt aktualizacji programu do wersji 2.2x (z wcześniejszych wersji): Cena netto: 400 zł+VAT
Koszt aktualizacji programu do wersji 2.2x (z wersji 2.xx): Cena netto: 300 zł+VAT

Wersja demonstracyjna programu Pobranie aktualizacji programu (historia zmian na dole) Instrukcja obsługi

Historia wersji:

 • 2.20 - W zaawansowanych regułach doboru wzorca wydruku i szablonu treści email dodano reguły w oparciu o adres Email lub podytuł lub uwagi.
  Używane np. przy automatycznej wysyłce faktur do klientów Allegro, gdzie nie wolno w mailu zawierać informacji o własnym sklepie domenie. Na podstawie maila allegromail można użyć innego szablonu wysyłki.
  Przy mailingu, przy wyborze kontrahentów możliwość pominięcia do wysyłki firm z tym samym adresem (to znaczy jeśli jest kilka firm z tym samym adresem wysyłko np. Sp. z o.o. i Spk mailing będzie wysłany tylko do jednej z nich)
  Obsługa statusu wysyłki faktur do KSeF
 • 2.10 - Zaawansowane reguły doboru wzorca szablonu wydruku:
  Możliwość ustalenia kolejności wykonania wzorców wydruku i szablonów wysyłki. W ten sposób można ustalić, że wzorzec do Niemiec będzie po niemiecku, do Polski po polsku, a reszta po angielsku
  Wzorce wysyłki dotyczą faktur sprzedaży, należności, wysyłki wezwań
 • 2.00 - Obsługa wysyłki dokumentów WZ/Kompensat
  Obsługa wielu kont pocztowych Email. Możliwość przypisania do typów wysyłek, szablonów email
  Możliwość przypisania szablonów wysyłki do typów dokumentów, kraju kontrahenta, magazynów, kategorii
  Wielowątkowe wysyłanie Emaili. Duży zysk czasowy przy dużej ilości emaili
  Możliwość dodania plików do szablonów wysyłki (będą wysyłane wraz z mailem np. warunki handlowe)
  Możliwość dodania plików jednorazowo do wysyłanych dokumentów np. dokumentacja techniczna
  Możliwość ustawienia aby program nie łączył dokumentów podczas wysyłki. Każdy dokument będzie w osobnym mailu
  Wysłane dokumenty są teraz przechowywane w formacie *.eml (czyli obrazie maila czytanym przez programy pocztowe). Łatwo taki email można wydrukować
 • 1.80 - Możliwość zapisywania historii wysłanych Emaili do plików ZIP oraz do katalogów z podziałem na dni. Wygodne przy dużej ilości wysyłanych maili
 • 1.72 - Funkcja Mailingu (wysyłki informacji do klientów), Możliwość przechowywania archiwum wysyłek z podziałem na dni oraz w spakowanych plikach ZIP
 • 1.50 - Funkcja określająca kto może konfigurować i uruchamiać program oraz blokada możliwości poprawiania wysłanych dokumentów
 • 1.34 - Wzorce powiadomień po angielsku, Nowe Tagi Limit Kredytowy, Pozostały Limit Kredytowy, Obsługa znacznika Zgody na wysyłkę elektroniczną z zakładki Kontrahent Inne, Nowy dodatkowy rodzaj tabelki w wysyłce należności (bez podziału na terminowe/przeterminowane)
 • 1.31 - Opcja wysyłki wezwań od kwoty, Wysyłka automatycznych należności tylko na dzień, opcja kopiuj/wklej w indywidualnych opisach
 • 1.28 - Obsługa indywidualnych opisów wysyłki maili w trybie ręcznym
 • 1.27 - Obsługa Navireo

 • Do pobrania starsze wersje programów, dla osób bez wykupionej aktualizacji:

  Pobranie aktualizacji programu wersja 2.11 Pobranie aktualizacji programu wersja 1.8
wezwania1

Strona Główna programu

Konfiguracji programu - ustawienia podstawowe

wezwania3

Konfiguracyjna programu - Wysyłki faktur elektronicznych

Konfiguracja programu - Dobór wzorców wydruku Subiekta

Konfiguracja programu - Wezwania do zapłaty

wezwania11

Konfiguracja programu - Mailing

Ręczne dodawanie dokumentów do wysyłki (faktur/należności/zobowiązań)

Przykładowy E-mail o należnościach

Przykładowy E-mail o wezwaniu do zapłaty (z załącznikiem w PDF)

Przykładowy PDF - Wezwanie do zapłaty

Przykładowy E-mail o wystawieniu faktury

wezwania12

Konfiguracja programu - ograniczenie poprawiania dokumentów

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.