Serwis GT Aktualizacja, Pobieranie

Pobranie instrukcji do programu Serwis GT

Uwaga Instrukcja jest uzupełniana w miarę możliwość i wkrótce będzie zawierała opis całej funkcjonalności programu. Obecna wersja instrukcji z dnia 02.07.2017

Aktualizacja Serwis GT/Serwis GT Plus wersja 3.24 z 27.08.2023

Aktualizacja zawiera jedynie główny kod programu. Do jego poprawnej pracy konieczne jest posiadanie pliku licencyjnego, który był wysłany razem przy zakupie programu (plik license.lic)

Historia wersji

3.24 (27.08.2023)
 • Dostosowanie do zmian w wersji 1.76 (Terminator), poprawki błędów
 • W sekcji SQL Bazy kolorowanie wierszy opisujących błędy (na czerwono - krytyczne, żółto mniej ważne)
 • W sekcji SQL Bazy->Kto używa bazę można rozłączyć połączenia przez klawisz Delete lub prawy myszy. F5 odświeża status
 • W sekcji SQL Bazy->Włącz/Wyłącz triggery/constrainty dodano opcję kolorowania na zielono oryginalnych obiektów Insert GT. Można filtrować obiekty obce/Insert GT. Opcja dostępna w wersji PLUS
3.21 (12.03.2023)
 • Dostosowanie do zmian w wersji 1.73-75 (Terminator)
 • Import towarów z XLS - Nowe opcje importu pól kontrahentów nr domu/lokalu, max dni płatności
3.17 (10.07.2022)
 • Dostosowanie do zmian w wersji 1.72 (Terminator)
 • Poprawki błędów i drobne usprawnienia w terminatorze
 • Import towarów z XLS - możliwość ustalenia wg czego będzie synchronizacja towarów (symbol, symbol dostawcy, podst. kod kreskowy)
 • Import towarów z XLS - zapis mapowań zapisuje info o ustawieniach i własnych SQLach
3.16 (17.02.2022)
 • Dostosowanie do zmian w wersji 1.70 (Terminator)
 • Poprawki błędów i drobne usprawnienia w terminatorze
 • Import towarów z XLS - możliwość importu rozrachunków
3.13 (20.10.2021)
 • Dostosowanie do zmian w wersji 1.67 SP1 OSS (Terminator, kopiowanie schematów importu)
 • Poprawki błędów i drobne usprawnienia w terminatorze
3.07 (04.05.2021)
 • Poprawki błędów w terminatorze baz (m.in. Gratyfikant)
 • Bazy SQL Dearchiwizacja zbiorcza: możliwość ustawienia co zrobić przy istniejącej bazie
 • Bazy SQL archiwizacja zbiorcza: możliwość wybrania rodzaju archiwizacji: tradycyjna, z opcją zdalnej archiwizacji (byle był dostęp do SQL jak w NEXO)
 • Bazy SQL Opcja ustawienia parametrów pracy serwera SQL. Ilość pamięci RAM (Min,Max), Tryb Autentykacji
 • Użytkownicy SQL. Dodany parametr włączenia/wyłączenia użytkownika
 • Reset licencji GT. Możliwość zapisania danych licencji do pliku i wczytania potem z pliku.
 • Optymalizacja procesu odkładania i wywoływania skutku magazynowego. Poprawiona praca z wieloma magazynami
3.03 (30.01.2021)
 • Zmiana biblioteki .NET na wersję 4.61. Zmiana funkcji Sfery na bibliotekę .NET 4.61. Funkcje Sferyczne Serwis GT wymagają GT 1.57 lub nowszej
 • Dodatkowe opcje przy imporcie kontrahentów/towarów w opcji importów
2.98 (27.12.2020)
 • Zmiana biblioteki .NET na wersję 4.0. Uwaga !!! Sfera dalej używa jeszcze przez jakiś czas biblioteki w wersji .NET 3.5 (dla wstecznej kompatybilności), a więc aby użyć funkcje Sfery musi być zainstalowana biblioteka .NET 3.5 i dopiero po tym zainstalowany Insert GT/Navireo.
 • W opcji importu kartotek dodana obsługa importu rozrachunków do Insert GT. Dla wersji Serwis GT PLUS
 • Dorobienie drukowania znaczników JPK_VAT (dla całej faktury) w wersji Subiekt GT 1.64 i nowszych, używa metod Insert'owych i może być potem sterowane z poziomu Subiekta. Drukowania kodów GTU na pozycjach dalej blokuje zmiany wzorców wydruku. Na wcześniej przerobionych wydrukach wystarczy odinstalować zmiany i ponownie je zrobić, przy zainstalowanej wersji 1.64
2.92 (04.10.2020) 2.91 (18.08.2020)
 • Optymalizacja czasu ładowania listy podmiotów po zalogowaniu. Duży zysk gdy nie ma baz Insert GT
 • Operacja na bazach SQL (Zakładka Bazy SQL) w większości wypadków nie wczytują już ponownie całej listy baz
2.90 (18.08.2020)
 • Import kartotek towarów/kontrahentów Możliwość poprawy dowolnych pól. Wystarczy Symbol jako wyróżnik i dowolne pole które zostanie zaktualizowane. Reszta nie będzie zmieniona (wymagana Sfera)
 • Import kartotek towarów. Nowe pola Wymiary Vendero, Znacznik MPP, Grupa JPK, Oznaczenia Sprzedaż Aukcyjna, Mobilna, Internetowa
 • Skrypt do usuwania Vendero
 • Poprawa błędu logowania do Navireo/Wybór użytkownika do logowania przy Navireo
 • Reindeksacja bazy danych, włączanie/wyłączanie obiektów (triggery/FK/C) kompatybilne teraz z bazami NEXO
2.86 (04.07.2020)
 • Import kartotek towarów. Dodano możliwość importu zdjęć do kartoteki towarów (wymagana Sfera)
 • Aktualizacja do wersji 1.63 Terminatora
 • Możliwość usuwania samej konfiguracji urządzeń fiskalnych w Terminatorze
2.82 (06.06.2020)
 • Optymalizacja importu kartotek towary/kontrahenci. Przy długich symbolach >20 znaków symbol jest skracany. Jeśli się powiela dostaje kolejne cyfry aby skrócone symbole się nie powielały w Insert GT
 • Skrypt SQL optymalizacja bazy parametrów bazy danych - umożliwienie pracy podczas długotrwałych operacji np. przenoszenie BO oraz inne zalecane przez Insert
2.81 (21.05.2020)
 • Aktualizacja terminatora do wersji GT 1.62
 • Skrypt SQL włączanie/wyłączanie opcji SQL READ_COMMITTED_SNAPSHOT - umożliwienie pracy podczas długotrwałych operacji np. przenoszenie BO
2.80 (19.02.2020)
 • Resetowanie licencji - opcja czyszczenia licencji. W bazie docelowej są czyszczone wszystkie licencje. Nie trzeba już tworzyć bazy DEMO aby podmienić licencję. Przy pierwszym starcie bazy będzie pytanie czy zrobić wersję DEMO czy wpisać nowy numer licencji
2.79 (25.01.2020)
 • Poprawa drobnych błędów
 • Terminator opcja automatycznego tworzenia dokumentów PW ze stanem magazynowym po terminacji. Wymagana Sfera dla Subiekta (Serwis GT PLUS). Funkcja obsługuje kody dostaw oraz terminy ważności towarów
 • Terminator/EPP eksport/import rozrachunków obsługa znacznika MPP, przenoszenie flag do rozrachunków oraz kategorii rozrachunku
 • Terminator automatyczna naprawa stanu rezerwacji towarów przy zostawieniu niezrealizowanych zamówień
 • Kopiowanie danych Księgowych Gratyfikanta, opcja dopisywania wybranych treści dokumentów kadrowych(Serwis GT PLUS)
 • Kopiowanie danych Księgowych Gratyfikanta, opcja dopisywania wybranych składników płacowych(Serwis GT PLUS)
 • Kopiowanie danych Księgowych Rewizora, opcja kopiowania analityk kas gotówkowych, rachunków bankowych
2.74 (28.12.2019)
 • Poprawa drobnych błędów
 • Aktualizacja Terminatora do GT 1.60
 • Terminator opcja pozostawienia niezrealizowanych ZK/ZD po dacie oraz rozpoczętych niezakończonych faktur zaliczkowych (Serwis GT PLUS)
2.71 (01.11.2019)
 • Dla funkcji dorabiania MPP dorobiona obsługa wzorców angielskich/niemieckich i wybór dorobić/pominąć/zrobić po polsku
2.70 (27.10.2019)
 • Nowa zakładka Wzorce Wydruku - tam przeniesiono funkcje dotyczące wzorców wydruku z Inne Operacje
 • Funkcje automatycznych modyfikacji wzorców wydruku (dla Serwis GT PLUS). Zmiany są robione od razu w bazie danych. Nic nie trzeba eksportować/importować:
  • Zmiana wysokości Nagłówka/Stopki strony - przydatne do zamówień od klienta
  • Dorobienie napisu MPP (metoda podzielonej płatności) do starych wydruków własnych/zewnętrznych
  • Dorobienie warunkowego drukowania odbiorcy TYLKO jeśli jest inny niż płatnik
  • Usunięcie kwadratów z sekcji z podpisami>
 • Poprawki w sprawdzaniu wykorzystania licencji (Zakładka Testy Danych) Poprawki dotyczące Sfery dla Subiekta/Gestora
 • W opcji Serwisowanie Nagłówków można powielać, kasować nagłówki (nawet jak są przypisane do wzorców wydruku) - usuwa automatycznie
2.64 (24.10.2019)
 • Aktualizacja Terminatora do wersji GT 1.59
 • Automatyczna aktualizacja z poziomu programu MENU->Pomoc->Sprawdź nową wersję programu
2.62 (04.08.2019)
 • Aktualizacja Terminatora do wersji GT 1.58 SP1
 • Poprawki błędów (Odkładanie dokumentów, generowanie EPP Magazynowego, Skrypty dla baz nie GT)
2.61 (04.08.2019)
 • Aktualizacja Terminatora do wersji GT 1.58
2.60 (11.05.2019)
 • Poprawki drobnych błędów (m.in. Terminator)
 • Obsługa Navireo - Przenoszenie BO do nowego podmiotu
 • Obsługa Navireo - Import Kartotek
 • Obsługa Navireo - Odkładanie skutków magazynowych dokumentów (poprawa faktur zakupu/dok. przychodowych)
2.57 (27.01.2019)
 • Drobne poprawki m.in Terminator/Import kartotek lepsza kompatybilność z NEXO
2.54 (06.01.2019)
 • Poprawki drobnych błędów (m.in. Terminator)
 • Terminator Opcja alternatywnej aktualizacji stanów magazynowych przy integracjach z systemami B2B (błędne Triggery), wyskakiwały błędy
 • Terminator/Eksport/Import rozrachunków obsługa kwoty VAT dla podzielonej płatności
 • Terminator/Eksport EPP Magazyn, Opcja eksportu pliku PW w wersji komunikacji do Centrali. Łatwo wczytać automatem wiele PW
 • Aktualizacja do GT 1.55
2.49 (16.10.2018)
 • Poprawki drobnych błędów (m.in. Terminator)
 • Aktualizacja do GT 1.54
2.48 (02.10.2018)
 • Poprawki drobnych błędów
2.45 (25.08.2018)
Nowości Serwis GT PLUS
 • Poprawka modyfikacji roli użytkownika SQL na SQL 2008 R2 i starszych
2.44 (19.08.2018)
Nowości Serwis GT PLUS
 • W opcji importu danych księgowych dołożono opcję kopiowania wybranych kategorii, pieczęci księgowych, schematów importu. Możliwe jest teraz DOŁOŻENIE (bez kasowania istniejących) pieczęci księgowych i schematów importu
 • Import danych z plików do EPP teraz umożliwia zapisywanie ceny kartotekowej
Nowości Serwis GT
 • Aktualizacja Terminatora do wersji 1.53
 • Opcja powielania nagłówka/stopki wzorców dokumentów (powielanie odbywa się razem z wgranym do bazy logiem)
 • Optymalizacja i przyśpieszenie wgrywania podmiotów
2.42 (27.05.2018)
 • Aktualizacja terminatora do wersji GT 1.52
2.41 (17.05.2018)
 • Aktualizacja terminatora do wersji GT 1.51
 • Poprawki błędów (m.in w opcji kopiowania kartotek)
2.37 (22.10.2017)
 • Aktualizacja terminatora do wersji GT 1.49
 • Operacje na bazach danych pozwalają na zmiany parametrów: Recovery Mode, Compatybility Level oraz raportują ich stan
 • Dane o serwerze SQL raportuje wersję Collation (Insert GT ma problem z konwersją gdy Collation nie jest Polish
 • Modyfikacja danych użytkownika SQL umożliwia teraz zmianę ról serwera (server roles)
 • Obsługa zmian InsMaila obsługuje włączanie/wyłączanie telemetrii
2.35 (05.09.2017)
 • Poprawki błędów (Opcje przenoszenia Księgowe->BO)
 • Import stanów magazynowych. Nowa opcja pomiń stany 0
2.34 (02.07.2017)
Nowości Serwis GT PLUS
 • Automatyczne Odłożenie / Wykonanie skutku magazynowego dla dokumentów rozchodowych (FS/WZ/RW/MWW), aby poprawić dokument przychodowy (FZ/PZ/PW) obsługuje MM Automat obsługuje MM na różnych magazynach, analizuje kolejność w jakiej trzeba tę operację wykonać. Niezbędne, gdy jest dużo dokumentów sprzedaży. Wymagana Sfera + Niebieski Plus. Inne Operacje->Skutek SM.
Nowości Serwis GT
 • Aktualizacja Terminatora do wersji 1.48
 • Terminator opcja automatycznego stworzenia numerów początkowych dla dokumentów. Przydatne, jeśli usuwamy dane w trakcie roku
 • Lista dokumentów do wycofania skutku magazynowego aby poprawić dokument przychodowy. To samo co śledzenie pozycji, ale łatwo skopiować do Excela
2.32 (06.05.2017)
 • Poprawki błędów
 • Zbiorcza dearchiwizacjia baz SQL (Serwis GT PLUS) może automatycznie dearchiwizować z plików spakowanych 7-zip/zip
2.30 (01.04.2017)
 • Poprawki błędów
 • Do opcji kopiowania schematów importu (Serwis GT PLUS) dołożono opcję synchronizowania kas i rachunków bankowych
2.28 (21.03.2017)
Nowości Serwis GT PLUS
 • Import kartotek (towarów, kontrahentów, stanów magazynowych) z plików Excela/DBF/SQL/ADODB/ODBC. Import przez Sferę lub do plików EPP
 • Opcja zbiorczej archiwizacji wszystkich lub wybranych baz danych SQL do plików BAK (np. w celu przeniesienia do innego komputera)
 • Opcja zbiorczej dearchiwizacji baz SQL do instancji. Dearchiwizuje wszystkie pliki w danym katalogu. Dla baz Insert GT wykonuje mapowanie InsCrystal automatycznie.
 • Opcja zbiorczego podłączenia wszystkich plików MDF/LDF w danym katalogu. Dla baz Insert GT wykonuje mapowanie InsCrystal automatycznie.
2.25 (18.02.2017)
 • Ikonka Oka do podglądu niezaszyfrowanego hasła SQL
 • Informacja o zarchiwizowanej bazie danych w pliku BAK, jeśli wybierzemy do dearchiwizacji plik BAK (Zakładka SQL BAZY, Przeglądaj)
2.24 (30.01.2017)
 • Zmiany w podmianie licencji, kreator do zaznaczania podmiotów, którym podmienić licencję
2.23 (15.01.2017)
 • Poprawki błędów (m.in. Terminator, generowanie/wczytanie EPP)
 • Przy krytycznych operacjach, które wymagają wyłącznego dostępu do bazy, a są połączenia, pojawia się okno z ich listą i opcją ich zamknięcia
2.20 (07.11.2016)
 • Dostosowanie Terminatora do wersji GT 1.46
 • Skrypt przedłużający ważność deklaracji dla wersji 1.44 SP1-1.45 do dat jakie są w wersji 1.46
2.10 (07.11.2016)
 • Dostosowanie Terminatora do wersji GT 1.45
 • Sprawdzanie błędów magazynowych Subiekta ilości dostępnych szt. w dostawach (tabela dok_MagRuch), tzw. błędy niebieskiego plusa
 • Okno komunikatów skalowane. Przydatne przy operacjach na wielu bazach danych, gdy wybrano dużo baz danych. Nie wszystko się mieściło
 • Skrypt własny do mapowania osieroconego użytkownika InsCrystal (kiedy zdearchiwizowaliśmy bazę danych poza Insertem) drobne zmiany interfejsowe
Nowości Serwis GT PLUS
 • Terminator Gratyfikanta. Działa w połączonej pracy z Rewizor GT/Rachmistrz GT
 • Kreator kopiowania danych (Środki Trwałe, Kategorie, Schematy Importu, Pieczęci Księgowe, Kartoteki Własne,Treści operacji (Gratyf.), Składniki Płacowe (Gratyf.), Zestawy Płacowe (Gratyf.)
 • Automatyczna naprawa błędów magazynowych Subiekta ilości dostępnych szt. w dostawach (tabela dok_MagRuch), tzw. błędy niebieskiego plusa
2.02 (08.07.2016)
 • Dostosowanie Terminatora do wersji GT 1.44
2.01 (28.02.2016) Serwis GT
 • Wyszukiwanie przez F8 podmiotów do usunięcia
 • Szybkie przechodzenie miedzy kartami Alt+1, Alt+2
 • Zmiany w Terminatorze, automatycznie robi porządek z Identyfikatorami
 • Skrypt do porządkowania Identyfikatorów (tabel InsIdent). Działa nawet jeśli pracują na bazie danych (uruchamianie nie zalecane), ale do celów awaryjny się nada
 • Podsumowanie ilości zajętych licencji przez Subiekt, Sfera, Gestor w testach kto używa licencję
Serwis GT PLUS
 • Kopiowanie BO między bazami Rewizora GT (do nowej bazy jako przenosi jako BO lub jako PK - przydatne przy przekształceniach) - wymagana Sfera Rewizora GT np. DEMO
 • Opcja eksportu magazynu z ograniczeniem ilości pozycji na jednym RW (trudno obsługiwać pliki po 5000 pozycji)
 • Możliwość pokazywania wszystkich baz danych (a nie tylko GT) w opcjach do zbiorczego usuwania kopii (można hurtem usunąć bazy innych programów)
1.87d (27.12.2015)
 • Aktualizacja do wersji GT 1.42
 • Optymalizacja i przyśpieszenie pracy Terminatora (zwłaszcza w zakresie kasowania rozrachunków)
 • Przebudowa wczytywania rozrachunków (po terminatorze lub z pliku EPP). NIE JEST WYMAGANE AKTYWOWANIE Sfery dla Subiekta/Rewizora GT
 • Przebudowa generowania pliku EPP ze stanem magazynu w podziale na dostawy (wcześniej mogły występować różnice groszowe). Powodem było sumowanie dostaw o tej samej cenie (różnice zaokrągleń). Obecnie nawet dostawy o tej samej cenie są wpisywane osobno do pliku PW
 • Dorobiono w Skryptach SQL opcję czyszczenia zbędnych/pustych wpisów dla pól własnych rozszerzonych w tabeli pw_dane (w dawnych czasach Insert GT produkował puste wpisy, z czasem zostało to przez Insert poprawione)
 • Przeróbka skryptu do kopiowania schematów importu (skrypt automatycznie wyłącza na czas kopiowania niezbędne Constraity, następnie je potem włącza)
1.86 (13.12.2015)
 • Aktualizacja do wersji GT 1.41
 • W Terminatorze kasowanie danych Szpiega, przy kasowaniu danych kontrahentów są kasowane formy płatności karta kredytowa/kredyt komercyjny
 • Dorobiono w Skryptach SQL skrypty wymagane od GT 1.41 dodanie uprawnienia View Server State dla Public lub dla podanego użytkownika. Skrypt zabrania również odczytu kluczowych SELECT np. lista użytkowników w.g. sugestii Jacka Parzonki
1.85 (29.08.2015)
 • Aktualizacja do wersji GT 1.39
 • Sprawdzanie Vendero przy Terminatorze, obsługa wersji 1.39
1.81 (08.02.2015)
 • Aktualizacja do wersji GT 1.37
 • Drobne usprawnienia (krótszy czas oczekiwania przy błędach nazwy SQL Servera, liczba baz danych i inne)
 • Obsługa parametrów biznesowych (automatyczne kursy walut i parametrów podatkowych) przy ustawianiu InsMaila
1.80 (25.06.2014)
 • Aktualizacja do wersji GT 1.35
1.70 (21.04.2014)
 • Aktualizacja do wersji GT 1.34
 • Zbiorcze ustawianie automatycznych aktualizacji
 • Dekodowanie haseł użytkowników Insert GT, automatyczne dekodowanie hasła do bazy danych z pliku XML przy starcie (wymaga zainstalowanej wersji INSERT GT)
 • Resetowanie wybranych ustawień gridów (do tej pory była funkcja dla resetowania wszystkich ustawień dla użytkownika)
1.67 (13.10.2013)
 • Aktualizacja do wersji GT 1.33
 • Nowy skrypt do kopiowania danych szefa między bazami (przydatne dla biur rachunkowych)
 • W Terminatorze (usuwanie danych GT) dodana opcja kasowania danych urządzeń zewnętrznych (drukarki, kasy fiskalne i inne)
1.66 (17.07.2013)
 • Aktualizacja do wersji GT 1.32
 • Nowe skrypty do kopiowania schematów importu, rejestrów księgowych, ewidencji VAT, środków trwałych, hurtowego kasowania/zmiany haseł Szefa, synchronizacji analityk kontrahentów
 • Opcja dodawania własnych skryptów
 • Zbiorcze ustawianie parametrów automatycznej aktualizacji (e-abonament). Opcja kasowania uprawnienia do instalacji nowych wersji dla zwykłych użytkowników
 • Usprawnienia w resetowaniu licencji
1.64d (23.12.2012)
 • Aktualizacja Terminatora do wersji GT 1.31 (faktury VAT Marża, Nowy HomeBanking)
 • Sprawdzanie online najnowszej wersji programu
 • Drobne poprawki (m.in. generowanie epp magazynowego)
 • Skrypt do wyłączania kreatora zmian VAT (W opcji: GT Inne Operacje->Dodawanie skryptów)
1.62 (29.01.2012)
 • Zbiorcze operacje na bazach danych (sprawdzanie, kompaktowanie, odbudowa indeksów, ustawianie autoclose)
 • Możliwość zmiany parametrów Password Policy podczas zmiany hasła użytkownika SQL
1.61 (13.01.2012)
 • Poprawki błędów w obsłudze baz SQL (występowały, gdy próbowano naprawiać nienaprawialną bazę danych)
 • Obsługa zmiany wielkości okna programu Serwis GT. Teraz można okno zmniejszać oraz maksymalizować. Zoptymalizowano rozmieszczenie okien aby było możliwe uruchamianie programu na netbookach (rozdzielczość 1024x600)
 • Poprawka błędu przy wczytywaniu rozrachunków dla kontrahentów zablokowanych
 • Możliwość wyłączenia powiadomień/propozycji przejścia na e-abonament. Opcja dostępna w obsłudze InsMail.
1.53b (13.12.2011)
 • Dodano możliwość zbiorczej aktualizacji/resetowania licencji - przydatne dla biur rachunkowych
 • Dodano możliwość kopiowania wzorców wydruku do kilku podmiotów
 • Dodano możliwość odksięgowywania dokumentów oraz BO Rewizora GT
 • Uaktualniono funkcję Terminatora do wersji GT 1.27 SP1, Aktualizacja Terminatora, Optymalizacja, Usunięcie błędów
 • Uaktualniono obsługę eksportu/importu rozrachunków o kontrahentów jednorazowych, filtr do wczytywania
 • Odbudowa indeksów bazy danych uaktualnia statystyki bazy danych - Operacja do wykonania bardzo zalecana po dużym updacie Insert GT. Wyraźnie przyśpiesza działanie bazy danych
 • Odbudowa Indeksów oraz kompaktowanie bazy nie wymaga wyłącznego dostępu
 • Sortowanie w.g. nazwy listy podmiotów przy zbiorczym wyborze podmiotów (podmiana licencji, zbiorcze kopiowanie wzorców wydr. i inne)
 • Zestawienie raportujące wielkość danych zajmowaną przez każdą tabelę (SQL Bazy)
 • Zbiorcze włączanie/wyłączanie constraitów/trigerów w bazie danych (przydatne przy naprawach baz danych)
 • Sprawdzanie bazy danych (SQL Bazy) wykonuje dodatkowo sprawdzanie danych pod względem zgodności z zapisanymi Constraint'ami
 • Rozbudowano i ułatwiono zaznaczanie zbiorcze podmiotów przy podmianie licencji oraz kopiowaniu wzorców wydruków
 • Zbiorcza obsługa InsMail (dla biur rachunkowych zbiorcze zaznaczanie dla wszystkich podmiotów parametrów InsMail)
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.