Zielony PLUS dla InsERT GT - rozszerzenia funkcjonalne

zielony PLUS dla InsERT GT to jeden z trzech pakietów rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów InsERT GT.

PLUSY to pakiety spełniające wymagania firm średniej wielkości, którym niezbędny jest system o mocno rozbudowanej funkcjonalności. Dzięki nim programy z linii InsERT GT zyskują dodatkowe możliwości. Klient może dobierać PLUSY (czerwony, zielony, niebieski) wg własnych potrzeb, wedle tego, jaka dokładnie funkcjonalność dodatkowa jest mu potrzebna.

Możliwości zielonego PLUSA dla InsERT GT

  • Obsługa masy oraz objętości w dokumentach handlowych - do dokumentów handlowych zielony PLUS dla InsERT GT dodaje kolumny Masa oraz Objętość, które ułatwiają obsługę wielkich dostaw pakowanych np. na kontenery, tiry, statki. Kolumny te są automatycznie wyliczane z kartoteki towarów, dodano także parametr włączający podsumowanie obu kolumn oraz zaktualizowane zostały standardowe wzorce wydruku. 

  • Własne sprawozdania finansowe - dzięki zielonemu PLUSOWI dla InsERT GT użytkownik może stworzyć własne sprawozdania finansowe, jak również zmienić postać już istniejących sprawozdań - w ten sposób mogą powstawać spersonalizowane dokumenty dostosowane ściśle do potrzeb firmy (można np. wybrać język sprawozdania). zielony PLUS dla InsERT GT umożliwia następujące operacje: - dodawanie, poprawianie oraz usuwanie pozycji, 
- przesuwanie pozycji, 
- autonumeracja wcięć, 
- sumowanie pozycji w górę (dodatnio lub korygująco), 
- określanie czy dozwolone jest dowolne definiowanie pozycji z sald i obrotów kont,
- określanie angielskich i niemieckich nazw pozycji.
  • Dodatkowo zielony PLUS dla InsERT GT daje także możliwość: - określenia układu sprawozdania, 
- określenia poziomu szczegółowości wydruku uproszczonego, 
- definiowania dodatkowych powiązań pomiędzy pozycjami, 
- zaimportowania pozycji z innego sprawozdania (np. bilansu lub RZS).
  • Pola własne w dokumentach - użytkownik ma możliwość definiowania rozszerzonych pól własnych dla wszystkich typów dokumentów handlowych, magazynowych, zamówień, dokumentów finansowych, rozrachunków, dekretów i zapisów w ewidencjach VAT. Użytkownik definiuje pole i określa jego typ (tekstowe, liczbowe, kwotowe, data). Jest to kontynuacja funkcjonalności udostępnionej przez niebieskiego PLUSA dla InsERT GT. 

  • Biblioteka dokumentów dla kontrahenta, podmiotu oraz dokumentu - za pomocą zielonego PLUSA dla InsERT GT możliwych jest wiele operacji m.in.: - import i eksport dowolnych plików, 
- dopisywanie nagłówka,
- wybór kategorii, 
- blokada usuwania i poprawy - zadecydowanie, czy i jakie dokumenty z biblioteki mogą być usuwane lub zmieniane przez innych użytkowników systemu.
  • Biblioteka dostępna jest dla dokumentów, kartoteki kontrahentów, kartoteki towarów oraz dla podmiotu. Jest to funkcjonalność podobna do biblioteki dokumentów w Gratyfikancie GT.
  • Flagi obiektów - funkcjonalność zielonego PLUSA dla InsERT GT dotycząca rozrachunków, która ułatwia pracę wielu osób z jednym obiektem i umożliwia sprawdzanie jego stanu. Flagi mogą być dowolnie zdefiniowane przez użytkownika (kolor, nazwa), a następnie wstawiane, zmieniane i usuwane przy rozrachunkach. Możliwe jest filtrowanie rozrachunków po fladze oraz sprawdzenie, przez kogo i kiedy została wstawiona.

Każdy program linii InsERT GT posiada przycisk, uruchamiający moduł InfoPLUS (obok przycisku pomocy i InfoSfery). Zawarte tutaj są informacje o zmianach oraz nowościach w kolejnych odsłonach PLUSA dla InsERT GT. Można także tutaj aktywować wersję próbną oraz zarejestrować produkt przez Internet.

Testowe uruchomienie czerwonego PLUSA dla InsERT GT możliwe jest wyłącznie na podmiocie testowym (próbnym). Wszystkie funkcjonalności tego PLUSa, zostały odpowiednio oznaczone w dymku.

Inne programy w kategorii Sprzedaż

Insert Nexo

Subiekt Gestor
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.