Profile GT dla InsERT GT

Jest to program, który umożliwia rozszerzenie funkcjonalności uprawnień o kontrolę dostępu do poszczególnych magazynów, zestawień, kas.... W standardowym Subiekcie GT można przydzielić pracownikowi tylko jedną domyślną kasę, magazyn. Można zabrać mu uprawnienie do zmiany kasy/magazynu. Co w przypadku, gdy pracownik ma mieć dostęp do kilku magazynów i kilku kas spośród 10. Rozwiązaniem jest program Profile GT.

Program umożliwia korzystanie z nowej funkcji profilowania uprawnień w Insert GT. Jest dostosowany do nowych funkcji profilowania dostępnych od wersji GT 1.20.

Polega to na przydzielaniu uprawnień pracownikom do:

 • magazynów (można przełączyć się tylko na wybrane, dostępne magazyny w Subiekcie GT)
 • magazynów do których można zrobić przesunięcie MM (od wersji GT 1.20)
 • zestawień (pracownik będzie miał dostęp tylko do wybranych zestawień)
 • kas (można przełączyć się tylko na wybrane, dostępne kasy w Subiekcie GT)
 • kasy do których można zrobić transfer gotówki (od wersji GT 1.20)
 • podglądu dokumentów przez klawisz F9 (od wersji GT 1.20)
 • słowników (od wersji GT 1.20)

Dodatkowo program umożliwia:

 • kopiowanie uprawnień ustalonych dla jednego pracownika innym pracownikom
 • kopiowanie ustawień list (gridów) ustalonych dla jednego pracownika innym pracownikom (np. lista towarów, kontrahentów, dokumentów)
 • zbiorcza zmiana uprawnień wielu pracownikom jednocześnie (umożliwia bardzo szybko zabranie/dodanie uprawnienia dla wielu pracowników)
 • edycja uprawnień pracownika (działa wyszukiwanie przez F7 i filtrowanie przez F8). Dużo łatwiej pozmieniać uprawnienia niż w Insert GT

Od tej pory pracownicy nie będą zaglądać tam gdzie sobie nie życzysz. Każdemu z pracowników można zdefiniować osobno dostęp do każdego zestawienia, umożliwić bądź zabronić korzystania z danej kasy lub magazynu.

Najczęstszy sposób użycia programu, to stworzenie szablonu/wzoru, na postawie którego kopiujemy ustawienia dostępu dla użytkowników nowych bądź istniejących pasujących do tego wzoru. Użytkownik taki jest nieaktywny, więc nie występuje nigdzie na listach wyboru (np. przy logowaniu) - Wzór Handlowy, Wzór Magazyn i dla tych użytkowników ustalamy wszystkie uprawnienia dostępu.

Najnowsza wersja programu umożliwia zainstalowanie skryptów w Subiekcie GT, aby profilowanie magazynów było również uwzględniane w informatorze o towarach i w informatorze o kontrahentach (od tej pory pracownicy nie zajrzą tam gdzie nie trzeba). Tylko ta funkcja wymaga aktualizacji programu Profile GT do każdej wersji Insert GT.


Cena netto dla 1 podmiotu: 400 zł+VAT
Cena netto wersji serwisanckiej: 800 zł+VAT

Wersja serwisancka jest przewidziana tylko dla autoryzowanych serwisantów firmy Insert. Jest pozbawiona blokady NIPu, umożliwia świadczenie usług dla klientów. Licencja jest na firmę serwisancką.

Wersja demonstracyjna programu
Aktualizacja programu do wersji 3.0 Aktualizacja programu do wersji 2.4

(Aktualizacja do wersji 3.0 darmowa dla programów zakupionych po 01.02.2016)

Koszt aktualizacji programu: 70 zł+VAT / wersja serwisancka: 100 zł+VAT
Dla wersji serwisanckich: Aby zaktualizować wersję przenośną/portable (dla serwisantów), proszę z wersji zainstalowanej skopiować pliki które występują w wersji przenośnej.

Instrukcja obsługi programu

Istnieje również dodatkowy, współpracujący program:
Należności Magazyn GT - umożliwia on w połączeniu z Profile GT filtrowanie, aby pracownik widział tylko należności/zobowiązania z danego magazynu do którego ma uprawnienia.

Cena netto programu dla 1 podmiotu: 300 zł+VAT


Wybieramy pracownika i przypisujemy mu co jest dla niego dostępne (zestawienia, kasy, magazyny...). Podczas wyszukiwania danych można korzystać ze znanych z Insert GT klawiszy wyszukiwania i filtrowania F7/F8

Możemy też profilować od strony obiektu, czyli wybieramy np. Magazyn i przydzielamy jakie osoby mogą korzystać z magazynu bądź nie mogą.

Zbiorcze dodawanie lub zabieranie uprawnień dla wielu pracowników to długo oczekiwana opcja, znacznie ułatwiająca zarządzanie uprawnieniami. Uprawnienia można wyszukać przez F7, lub wyfiltrować przez F8. Tego nie ma nawet w Subiekcie GT.

Zbiorcze kopiowanie ustawień jednego pracownika dla wielu innych. Za jednym zamachem możemy skopiować ustawienia list/gridów, uprawnień, profili.

Zmiana uprawnień jednego pracownik. Dzięki łatwemu wyszukiwaniu przez F7 i filtrowaniu przez F8 dużo łatwiej tego dokonać niż w Insert GT

Historia wersji

3.00 (18.09.2016)
 • Zmiany interfejsowe. Wszystkie okna programu są w pełni skalowalne.
 • Obsługa nowego sposobu profilowania drukarek fiskalnych obowiązująca od wersji 1.45
 • Dodana opcja automatycznej naprawy błędów bazy danych w tabelach uprawnień (wywoływana z opcji MENU) dla wszystkich użytkowników
2.40 (18.09.2016)
 • Usprawnienia interfejsowe (można zaznaczać wiele pól myszką, klikając dwa raz przenosimy pozycję, można zaznaczać spacją wiele opcji)
 • Kopiowanie uprawnień jest odporne na błędy bazy danych w tabelach uprawnień
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.