Serwis GT dla Insert

Program przeznaczony dla osób serwisujących programy firmy Insert. Nie wymagamy posiadania certyfikatu serwisanta/dystrybutora Insert. Program umożliwia przeprowadzanie najważniejszych zdań administracyjnych związanych z bazami SQL oraz bazami Insert GT. Część z tych zadań można przeprowadzić przy pomocy SQL Management Studio. Jednak SQL Management Studio trzeba instalować,a program Serwis GT zajmuje poniżej 3 MB i nie wymaga instalacji. Licencja jest na firmę serwisancką i umożliwia obsługę wszystkich klientów tej firmy. Poniżej przegląd możliwości programu.

Opis jest w postaci opisanych zrzutów ekranu. Pierwsza część opisuje podstawową funkcjonalność Serwis GT, dalej opisane są funkcje rozszerzonej wersji Serwis GT PLUS

Program widzi również bazy NAVIREO i pozwala na nich pracować (w przypadku Navireo nie wszystkie funkcje mogą działać poprawnie, z powodu pewnych różnic między Insert GT a Navireo. Ilość funkcji zgodnych z Navireo sukcesywnie rośnie.)

Dodatek do Serwis GT: kody GTU na wydrukach SubiektaSerwis GT wersja podstawowa: Cena netto: 1200 złZamów program w sklepie internetowym

Serwis GT PLUS wersja rozszerzona: Cena netto: 1650 złZamów program w sklepie internetowym

Rozszerzenie Serwis GT do wersji Serwis GT PLUS, Cena netto: 700 złZamów program w sklepie internetowym

Rozszerzenie Serwis GT o dorabianie wydruków kodów GTU, Cena netto: 499 złZamów program w sklepie internetowym

UWAGAKupując program, będziesz go mógł bezpłatnie zaktualizować do najnowszej wersji, zawierającej coraz więcej nowych funkcji.
Funkcjonalność dorabiania wydruków kodów GT nie jest zawarta w podstawowej wersji Serwis GT i Serwis GT PLUS

Aktualna wersja programu: 3.24 z 27.08.2023 Instrukcja, Aktualizacja, Historia wersji

Opis podstawowej wersji Serwis GT

Łatwe usuwanie kopii baz powstałych przy konwersji do nowej wersji programu Insert GT. Przydatne w biurach rachunkowych, które nie posiadają programu Biuro GT. Program umożliwia łatwe zaznaczanie baz do usunięcia w.g. filtrów: zawierających słowo: kopia z wersji, nazwa bazy zawierająca: określony numer wersji, baza o określonej wersji

Resetowanie hasła dowolnego użytkownika programu Insert GT w tym Szefa. Możliwość zresetowania ustawień grid'a dla wybranego użytkownika, co likwiduje problemy z wyświetlaniem list. Zresetowane hasło jest kopiowane do schowka, aby po zadaniach administracyjnych (np. konwersja bazy danych) je łatwo przywrócić

Resetowanie danych licencyjnych podmiotów Insert GT. Umożliwia zmianę danych licencyjnych dla zarejestrowanych podmiotów. Za tę operację Insert pobiera 100 PLN netto za każdą bazę. Bardzo przydatne przy obsłudze biur rachunkowych, które muszą przekazać dane klientom, bez swoich danych licencyjnych. Przydatne przy zmianach własnościowych. W najnowszej wersji można podmienić licencję w wielu podmiotach za jednym kliknięciem.

Opcja umożliwia zapisanie do pliku EDI++ (*.epp) stan dowolnego magazynu jako dokument PW/RW, co umożliwia przeniesienie do nowej bazy stanów magazynowych. Możliwe też jest zapisanie do rozszerzonej wersji EDI++ (*.epp) stanu nierozliczonych należności/spłat należności i wczytanie ich do nowej bazy. Funkcje te wspomogą zamykanie okresu oraz przenoszenie danych przy zmianach włsnościowych/formalnych (zmiana właściciela) w firmach.

Przeprowadzanie testów na bazach Insert GT: Test poprawności stanów magazynowych (w oparaciu o dokumenty), Sprawdzenie powiązań dekretów i zapisów, ewidencji VAT, Testy kto pracuje na danej bazie GT (jaki użytkownik GT, na jakim komputerze, z jakiego IP) - przydatne do kontroli ilości licencji dla Subiekta GT/Gestora GT

serwisgt_bazy

Przeprowadzanie najważniejszych zadań administracyjnych na bazach SQL (odłączanie/podłączanie), archiwizacja/odtwarzanie, naprawa baz danych,odbudowa indeksów, kompaktowanie, sprawdzenie kto używa daną bazę GT. Operacje sprawdzania baz danych, kompaktowania, odbudowy indeksów są dostępne w trybie operacji zbiorczych. Bardzo przydatne w biurach rachunkowych.

serwisgt_sql_users

Zadania administracyjne związane z użytkownikami SQL - zakładanie/kasowanie użytkowników, przypisywanie mapowania użytkowników SQL do baz danych, zmiana haseł użytkowników SQLa. Z tego poziomu możliwe jest też naprawianie "osieroconych" użytkowników (Orphan users). Użytkowników w bazach danych, którzy nie mają odzwierciedlenia w użytkownikach w serwerze SQL. Dzieje się tak przy przenoszeniu baz pomiędzy serwerami SQL z przypisanymi uprawnieniami użytkowników do baz.

serwisgt_terminator

Terminator dla Insert GT. Usuwanie danych Subiekta GT/Gestora GT. Można szybko i skutecznie usunąć wszystkie dokumenty, pozostawiając ustawienia, zapisując stan magazynu oraz stan należności do pliku epp, aby po usunięciu danych wczytać je jako stan początkowy. Opcja której nigdy się nie doczekamy od Insertu. Danych Subiekta nie można usunąć, jeśli jest aktywny Rewizor GT na tym samym podmiocie. Aby wyczyścić dane należy usunąć dane Rewizora programem serwisowym.

Serwis GT Domyslne Wzorce dla Stanowisk

Edycja domyślnych wzorców wydruków dla stanowisk. Po ustawieniu wzorca wydruku, jako domyślnego dla stanowiska, nie możemy już go usunąć, bez odznaczenia tego na stanowisku, na którym to zostało zrobione. Ta funkcja likwiduje to ograniczenie. Dodatkowo można ustawić wzorzec jako domyślny dla danego stanowiska, bez potrzeby dostępu do tego stanowiska - przydatne przy pracy wielooddziałowej.

SerwisGT Kopiowanie Wzorcow Między podmiotami

Kopiowanie wzorców wydruków pomiędzy bazami. Razem z wzorcami mogą być kopiowane skojarzone nagłówki/stopki dokumentów oraz ustawienia drukowania dokumentów powiązanych. W najnowszej wersji programu można kopiować wzorce do wielu podmiotów jednocześnie.

SerwisGT Serwisowanie Naglowkow

Operacje na Nagłówkach/Stopkach Wzorców Wydruku - Powielanie (ze zdjęciem), Kasowanie (Nawet jak przypisane do wzorców)

Dodawanie skryptów rozszerzających możliwości Insert GT. Opcja kopiowania schematów importu, środków trwały, rejestrów księgowych, ewidencji VAT między bazami danych. Hurtowe kasowanie/ustawianie hasła szefa (dla biur rachunkowych), dodawanie własnych skryptów, synchronizacja analityk kontrahentów między bazami

Zbiorcze ustawianie parametrów automatycznej aktualizacji (e-abonament) dla wielu baz (przydatne w biurach rachunkowych). Opcja kasowania zwykłym użytkownikom (poza Szefem) możliwości instalowania nowej wersji programu.

Zbiorcze ustawianie parametrów InsMaila dla wielu baz. Bardzo przydatne w biurach rachunkowych hurtowo włączyć InsMaila i ustawić jego parametry.

Odksięgowywanie dekretów oraz bilansu otwarcia Rewizora GT. Odksięgowywany jest cały rok obrotowy. Po odksięgowaniu aktualizowany jest status zaksięgowanych dokumentów w powiązanych programach linii GT.

Opis rozszerzenia Serwis GT PLUS


Kopiowanie BO do nowego podmiotu. Skopiować można jako BO lub jako PK w nowym podmiocie (Opcja przydatna przy przekształceniach firm). Możliwość podmiany kont np. 200- na 201-01- Funkcja działa z Navireo

Kopiowanie danych księgowo/kadrowych do nowego podmiotu (Schematy Importu/Pieczęcie księgowe,Treści dokumentów kadrowych i inne).

SerwisGT_Wzorce_Wydrukow_Odbiorca

Automatyczne modyfikacje wzorców wydruków. Zmiany są robione w bazie danych nic nie trzeba eksprotować/importować. Można automatycznie zmieniać wysokości Nagłówka/Stopki strony, Dorabiać do starych wydruków napis o MPP (Metoda podzielonej płatności). Dorobić warunkowe drukowanie odbiorcy kiedy jest inny niż płatnik, czy usunąć kwadraty z sekcji podpisów

SerwisGT Wzorce Wydrukow Naglowki

Automatyczne modyfikacje wzorców wydruków. Zmiany są robione w bazie danych nic nie trzeba eksprotować/importować. Można automatycznie zmieniać wysokości Nagłówka/Stopki strony, Dorabiać do starych wydruków napis o MPP (Metoda podzielonej płatności). Dorobić warunkowe drukowanie odbiorcy kiedy jest inny niż płatnik, czy usunąć kwadraty z sekcji podpisów

Import kartotek (towarów, kontrahentów, stanów magazynowych) z plików Excela/DBF/SQL/ADODB/ODBC. Import przez Sferę lub do plików EPP. Funkcja działa z Navireo.

SerwisGT_SM

Funkcja automatycznego Odłożenia / Wykonania skutku magazynowego dla dokumentów rozchodowych (FS/WZ/RW/MWW), aby poprawić dokument przychodowy (FZ/PZ/PW). Automat obsługuje MM na różnych magazynach, analizuje kolejność w jakiej trzeba tę operację wykonać. Niezbędne, gdy jest dużo dokumentów sprzedaży. Funkcja działa z Navireo

A także:

Zbiorcza archiwizacja/dearchiwizacji baz danych SQL. Umożliwia proste przeniesienie wszystkich baz danych na inny nowy serwer. Przy dearchiwizacji na nowym serwerze wykonuje mapowanie użytkownika InsCrystal (musi istnieć). Jest to odpowiednik funkcji Biura GT, z tym że potrafi zarchiwizować również inne bazy nie tylko Insert GT np. Płatnik ZUS, mikroSubiekt, Nexo....

Inne funkcje:

  • Podział pliku EPP z zawartością magazynu na mniejsze części (np. po 1000 pozycji)
  • Możliwość pokazania innych baz danych (poza Insert GT) w opcji zbiorczego usuwania podmiotów (łatwo usunąć bazy danych innych firm)
  • Terminator dla Gratyfikanta GT (Można usunąć wszystko lub zostawić dane kadrowe pracowników)
  • Opcja automatycznej naprawy błędów stanów magazynowych tzw. błędy niebieskiego plusa (błędy w bazie dok_MagRuch)
  • Opcja zbiorczego podłączenia plików baz danych SQL mdf/ldf. Bardzo przydatna funkcja po awarii serwera SQL, gdy nie mamy archiwizacji
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.