Zestawienia sprzedaży-zakupu/Naliczanie zysku dla handlowców dla Subiekta GT/

Program umożliwia wyliczanie zaawansowanych zestawień sprzedaży/zakupu w Subiekcie GT w zadanych okresach. Program umożliwia też wyliczenie zysku do prowizji dla handlowców z uwzględnieniem tylko faktur zapłaconych lub zapłaconych w terminie + ileś dni.

Zestawienia mogą być wyliczane w podziale na tygodnie, miesiące, kwartały, półrocza, rok oraz wg. własnych przedziałów np. rok 2017 porównanie z rokiem 2015. Do wyboru jest wiele filtrów: Grupy/Cechy Kontrahentów, Grupy/Cechy/Modele Towarów. Województwo Kontrahenta, Miasto Kontrahenta.

Można też porównywać okresy rok do roku. Czyli jeśli wybierzemy przedział do analizy od 01.01.2015 do 31.12.2017 oraz będziemy go analizować miesięcznie to program porówna okresy 01.2015, 01.2016, 01.2017, następny przedział to 02.2015, 02.2016, 02.2017 i itd....

W przypadku wyboru cech i grup można wybrać jedną cechę bądź wiele grup/cech. Wyliczenia mogą dotyczyć sprzedaży w dowolnej lub konkretnej walucie.

Zestawienia mogą zostać pokolorowane, uwypuklając w ten sposób dane. Spadek jest pokazany na czerwono, wzrost na zielono
Dane można wydrukować, przenieść do EXCELA lub zapisać w pliku XLS w celu dalszej analizy. Plik XLS będzie od razu sformatowany i pokolorowany (jeśli wybrano wersję z kolorowaniem).

Można dowolnie wybierać z jakich dokumentów może być brana sprzedaż oraz z jakich magazynów ma być brana sprzedaż. Zestawienie może być liczone dla kontrahentów (pokazuje sprzedaż w.g. kontrahentów) oraz dla towarów (pokazuje sprzedaż w.g. towarów). Można również liczyć zestawienia grupując w.g. grupy kontrahentów lub grupy towarów.

W zestawieniach można uzyskać następujące dane: Wartość Netto (obrót), Ilość sprzedanego towaru, Koszt towaru (wartość w cenach zakupu), Zysk na towarze, Marża. Można w ten sposób zrobić zestawienia oparte pokazujące obrót, zysk, marżowość, wartość prowizji (procentowej) dla handlowca (liczoną od zysku lub obrotu netto), ilość sprzedanych towarów
Do wyliczenia zysku można brać pod uwagę tylko zapłacone faktury/faktury zapłacone w terminie lub faktury zapłacone w terminie + ileś dni. Umożliwi to naliczanie zysku do prowizji dla handlowca tylko od terminowo płaconych faktur. Jako podstawę wyliczeń można brać datę zapłaty za fakturę (całkowitej zapłaty). Pozwala nam to wyliczyć obroty zysk dla handlowców tylko od uregulowanych/zapłaconych faktury w danych okresach
Do wyliczenia zysku możemy pominąć przychód z pewnej grupy towarów/usług (roboczo nazwanych usługami transportowymi). Koszt transportu na fakturze (usługa) nie jest przecież przychodem firmy i nie powinien być brany pod uwagę

Zestawienia mogą być liczone dla Płatnika lub dla Odbiorcy. Jest to ważne, jeśli mamy odbiorców sieciowych. Co innego zestawienie dla Castorama Polska a co innego w podziale na hale w miastach

Wybrane parametry zestawień mogą zostać zapisane jako szablon i później prosto i szybko przywołane bez czasochłonnego wybierania parametrów. Zapamiętywane są wszystkie parametry (w tym cechy, grupy, okresy)

W programie można definiować użytkowników, którzy będą mogli oglądać koszt sprzedaży (czyli wartość w cenach zakupu) oraz definiować użytkowników, którzy mogą zmieniać opiekuna kontrahenta. Ci którzy nie mogą zmieniać opiekuna, będą widzieć obroty tylko kontrahentów, których są opiekunem.

W ten sposób udostępniając program przedstawicielom handlowym nie narażamy się na pokazywanie marży oraz na to, że przedstawiciele widzą kontrahentów, których nie mają oglądać.

Dostępne zestawienia:

 • Zestawienie liczone dla kontrahentów - lista kontrahentów, którzy dokonali zakupów w wybranym okresie oraz ich obroty/zysk/prowizja
 • Zestawienie liczone dla towarów - lista towarów, kupionych w wybranym okresie oraz ich obroty/zysk/prowizja. Dla ułatwienia można włączyć okno ze zdjęciem towaru
 • Zestawienie liczone dla kontrah. (pogrupopowane w.g. grupy kontrah.) - obroty/marża/zysk/prowizja wygenerowany przez kontrahentów, w podziale na przydzielone im grupy
 • Zestawienie liczone dla towarów (pogrupowane w.g. grupy towarów) - obroty/marża/zysk/prowizja wygenerowany na towarach, w podziale na przydzielone im grupy
 • Zestawienie liczone dla towarów (pogrupowane w.g. cech towarów) - obroty/marża/zysk/prowizja wygenerowany na towarach, w podziale na przydzielone im cechy
 • Zestawienie dokumentów (bez podziału na okresy) - zestawienie dokumentów sprzedaży (bez podziału na okresu). Zestawienie głównie używa się do wyliczenia zysku dla handlowców/marży, który jest podstawą wyliczenia prowizji. Jest to podobne zestawienie jak istniejące w Subiekcie Sprzedaż w.g. dokumentów, ale tutaj możemy ustawić sobie jak liczymy zysk (np. w terminu płatności, z pominięciem usług jednorazowych i itp...)
 • Zestawienie okresów (tylko podsumowanie) - jest to proste zestawienie pokazuje tylko sumy obrotów/zysku/kosztu w okresie. Jest to zestawienie, które w prosty sposób ma nam pokazać jak kształtował się obrót dla całej firmy w danych okresach i porównać go. Bez podziału na towary/kontrahentów
 • Zestawienie liczone dla opiekunów - wykaz pracowników naszej firmy (opiekunów) i zestawienie obrotów/marży/zysku/prowizji. Podstawa do wyliczenia prowizji Oczywiście z możliwością uwzględnienia terminu płatności
 • Zestawienie liczone dla wystawiających dokumenty - wykaz osób wystawiających dokumenty i zestawienie obrotów/marży/zysku/prowizji. Podstawa do wyliczenia prowizji. Oczywiście z możliwością uwzględnienia terminu płatności
 • Zestawienie liczone dla magazynów - obroty/marża/zysk/prowizja wygenerowany na towarach, w podziale na przydzielone im cechy. Świetne do porównania efektywności oddziałów
 • Zestawienie remanentów (w podziale na towary) - zestawienie pokazuje stany każdego towaru w okresie
 • Zestawienie remanentów (Suma) - zestawienie pokazuje wartość magazynu w okresie

Program jest licencjonowany na jedną firmę. Nie ma ograniczeń na ilu stanowiskach jest zainstalowany. Program Zestawienia Sprzedaży dla Subiekta GT może być uruchamiany jako zestawienie COM bezpośrednio z Subiekta GT lub normalnie jako dodatkowy program.

Można sobie do woli wybierać kolumny jakie będą pokazywane przy zestawieniach towarów, kontrahentów. Do wyboru są uwagi pola własne, cechy, grupy i wiele innych. Ustawienia robi się w konfiguracji programu


Cena netto: 480 zł

Aktualizacja z wersji 3.0 Cena netto: 190 zł

Aktualizacja z wersji wcześniejszych Cena netto: 280 zł
Wersja demonstracyjna programu Instrukcja programu


 
ZestawienieSprzedazy1

Zestawienie liczone dla kontrahentów

ZestawienieSprzedazy2

Zestawienie liczone dla towarów

ZestawienieSprzedazy3

Zestawienie liczone dla kontrahentów, sumowanie w.g. grupy kontrahenta

ZestawienieSprzedazy4

Zestawienie liczone dla towarów, sumowanie w.g. grupy towarów

ZestawienieSprzedazy9

Zestawienie sprzedaży towarów pogrupowane w.g. cech

ZestawienieSprzedazy7

Zestawienie sprzedaży dokumentów

ZestawienieSprzedazy8

Zestawienie sprzedaży w.g. opiekunów kontrahenta

ZestawienieSprzedazy10

Zestawienie liczone dla magazynów

ZestawienieSprzedazy5

Ekran konfiguracyjny programu - konfigurowanie kto może co oglądać

ZestawienieSprzedazy6

Program oferuje możliwość zapamiętania ustawień zestawień i wczytywania ich potem jako szablony. Przy powtarzających się zestawieniach nie trzeba nie trzeba za każdym razem wybierać od nowa wszystkich parametrów

Historia wersji

Wersja 4.11 zawiera:

 • Możliwość robienia zestawień w oparciu o dokumenty zakupu
 • Dołożono opcję zestawień stanu towarów (remanent) w podziale na okresy. W wersji w rozbiciu na towary i suma
 • Poprawiono wyliczanie zysku i kosztu dla dokumentów w walucie (obecnie zysk i koszt jest w walucie dokumentu, a nie PLN)

Wersja 3.4 zawiera:

 • Możliwość włączenia zdjęcia z podglądem towaru
 • Nowe filtry, status aktywności towaru/kontrahenta
 • Zaznaczanie całego wiersza - ułatwia przeglądanie

Wersja 3.3 zawiera:

 • Możliwość wyboru osoby wystawiającej dokumenty
 • Nowe zestawienie Sprzedaż wg osób wystawiających dokumenty
 • Opcję liczenia wartości prowizji dla handlowca (procentowej) od obrotu netto lub wygenerowanego zysku

Wersja 3.2 zawiera:

 • Możliwość wyboru daty wg jakiej są liczone zestawienia. Data wystawienia lub Data całkowitej zapłaty za dokument
 • Nowe zestawienie Sprzedaż towarów pogrupowane w.g. cechy towarów
 • Możliwość wyboru jako kolumn pół własnych typu liczba, kwota, data

Wersja 3.1 zawiera:

 • Możliwość porównania okresów rok do roku. Czyli np. styczeń 2017 do stycznia 2018, luty 2017 do luty 2018
 • Obsługa parametru model towaru
 • Możliwość wyboru kolumn dla kontrahentów (opiekun, opis, pola własne, grupa, cecha i wiele innych
 • Możliwość wyboru kolumn dla towarów (EAN, opis, pola własne, grupa, cecha, model i wiele innych
 • Nowe zestawienia (lista dokumentów, zestawienia opiekunów, zestawienie dla okresu)
 • Nowe filtry płatności dokumentów, pomijania zysku dla kosztu transportu, usług jednorazowych

Wersja 3.0 zawiera:

 • Możliwość kolorowania zestawień
 • Możliwość wyboru zysku/marży
 • Zapisania wyniku zestawienia do pliku Excela (będzie od razu ładnie sformatowany)
 • Możliwość wyboru okresu do porównań:rok, dodano możliwość wyboru dowolnie samemu zdefiniowanych przedziałów
 • Możliwość zapisania parametrów zestawień jako szablon, aby łatwiej było je przywołąć

Wersja 2.5 zawiera:

 • Obsługę Zamówień do klienta/dostawcy
 • Możliwość generowania zestawień z pustymi wierszami (do analiz do Excela)
 • Możliwość wybrania wielu województw
 • Zestawienia w podziale na odbiorcę/płatnika
 • Usprawnienia interfejsowe
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.